Gladnyhet. Normal oppstart høsten 2020

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Endelig en gladnyhet. Da er frysperioden over, for pr. 18. juni er det igjen lov å trene sammen, ref. nye retningslinjer for idrettsaktivitet. Det betyr at vi kan starte treningene som normalt i august tirsdag den 26. (uken etter skolestart). 
Følg oss på FB eller trollkarate.no. For ytterligere detaljer om tiltak mm. se link til forbundet.
https://kampsport.no/forbund/nye-retningslinjer-for-idrettsaktivitet/


Årsmøte 2020

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Til alle medlemmer i Troll Karateklubb Bushido

Oslo, 11.5.2020

På grunn av Covid-19 ble årsmøtet utsatt på ubestemt tid. 

Nå har vi bestemt å gjennomføre årsmøtet onsdag 20.5.2020 kl 18.00 i lokalene på Skullerud.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Troll Karateklubb Bushido

Saklisten for årsmøtet 2020:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgiftSak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 To (2) styremedlemmer

13.2 Valgkomité

13.3 Valg av representanter til eksterne møtedeltagelser(ISU, Forbundet ol.)

Dokumentasjon fås ved henvendelse til styret:- Idrettslagets årsberetning- Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift- Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling til ny valgkomite

– Regnskap med revisors beretning

– Styrets forslag til budsjett

På grunn av Covid-19 må de som ønsker å delta på årsmøtet gi beskjed på mail til Ole Petter Horgen(ole@bacup-personell.no) innen tirsdag 19. mai kl 22.00.

Med vennlig hilsen

styret i Troll Karateklubb Bushido


Hurra, hurra, hurra, gjett om vi er glade i dag.

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Pga. nye retningslinjer fra kampsportforbundet, så starter vi opp med trening for alle i ungdoms- og voksengruppa på Skullerud fra og med neste uke på tirsdager og torsdager (den 12. og 14. mai), fra klokken 18:00 -19:45.
Treningene vil fortsette frem til og med uke 26.
Nåværende regler med 1 meter avstand og maks 20 personer følges. Vi gleder oss til å se deg tilbake på trening.
Når det gjelder barnetreningene så kommer vi tilbake med informasjon om dette så fort vi har hatt dialog med skolene.


Kjære medlemmer og foresatte.

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Vi fortsetter å oppfordre alle om å støtte opp om klubben ved å fortsette innbetalingen av treningsavgiften. Mange klubber har semesteravgift, dvs betaling to ganger pr år. Troll Karateklubb har valgt å fordele treningsavgiften over 12 måneder. Disse pengene går til å dekke våre faste kostnader, som påløper selv om treningene ikke kan tilbys. Vi kan dessverre ikke tilby trening nå  pga. Oslo kommunes Corona tiltak, og har derfor full forståelse for at noen ikke ønsker å fortsette og betale i denne perioden. Vi har derfor laget en løsning som gjør det mulig for den enkelte  å «fryse» medlemskapet  dvs. stoppe avtalegirotrekket eks. f.o.m. Mai  2020 . For å gi oss beskjed om dette, må du fylle ut et skjema «Frys medlemskap» innen 25.april. «Frys medlemskap» finner du under toppmeny – «Bli medlem?» her http://troll-karate.no/frys-medlemskap/

Hvis tiltaket varer lengre og du tenker å fryse f.o.m. juni så må det gjøres før den 25. mai. Frys av medlemskapet gjelder så lenge Corona tiltakene opprettholdes av Oslo Kommune.

De som ikke ønsker å betale for april måned må selv stoppe trekket i sin nettbank før 15.april. De som gjør det, vil ikke få purring på den fakturaen i ettertid. 

Troll ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske og gleder oss til å se dere igjen på trening så fort dette er over. Hilsen Styret i Troll


Kjære medlemmer av Troll karateklubb.

· Kategorisert i Siste Nytt med 0 komentarer

Norsk idrett står i en krise. Myndighetene fattet på torsdag et gjennomgripende, men nødvendig, vedtak som rammer det norske samfunnet og idretten hardt. All organisert trening, samlinger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Vi må være forberedt på at koronavirussituasjonen kan bli langvarig.

Liv og helse trumfer alle andre hensyn! Det oppfordrer derfor på det sterkeste at vi alle stiller oss lojalt bak vedtaket og gjør alt det vi kan for å hindre smittespredning. Ta hjemmekontor, unngå store folkeansamlinger, og hold avstand til hverandre.

Det oppfordres samtidig alle medlemmer og foreldre om å vise solidaritet med vårt idrettslag Troll Karateklubb som nå står i en svært vanskelig situasjon sammen med 11 000 andre idrettslag. Flere klubber møter umiddelbare økonomiske utfordringer som følge av avlyste arrangementer – for mange, selve bærebjelken i klubbøkonomien. La oss vise den dugnadsånden som bor i oss, som kjennetegner idretten og som hele samfunnet vårt er tuftet på.

Vær raus mot hverandre, og mot klubben som nå opplever en svært vanskelig tid. Ikke krev tilbake startkontingenter, treningsavgifter, eller medlemskontingenter fra klubben når laget har fått et pålegg om å stenge ned aktivitets- og arrangementstilbud. Det kan i verste fall medføre at klubben må legge ned driften, eller dekke inn kostnaden ved høyere treningsavgifter.

NIF jobber nå hardt for å få en oversikt over de totale økonomiske konsekvensene som dette nødvendige vedtaket påfører idretten. Dette arbeidet er godt i gang. Samtidig opplever vi at myndighetene tar situasjonen på alvor og NIF er i en aktiv dialog med regjeringen for å sikre at idretten ivaretas i krisepakkene som nå stables på bena for å hjelpe utsatte næringer og sektorer.

Klubben og styret ønsker alle medlemmer med familie en best mulig tid i møte.

Sportslig hilsen

Styret
Troll Karateklubb